Prosimy o zapoznanie się z przykładowymi realizacjami naszej firmy

Szkoła Podstawowa w Polanicy - Wymiana uszkodzonego kotła na nowe kotły Buderus G515 - o mocy 350kW każdy

Szkoła Podstawowa - Generalny remont kotłowni, wymiana kotła, wentylacji, grzejników

Urząd Pracy - Wymiana uszkodzonego kotła na nowy Buderus G515 - 440kW

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Wymiana jednego z dwóch kotłów o mocy 100kW

Szkoła Podstawowa - Jeden dwupalnikowy kocioł 200kW opalany ekogroszkiem

Szkoła podstawowa z kotłem i palnikiem pelletowym o mocy 150kW

Dom Pomocy Społecznej - 2 kotły po 250kW każdy opalane ekogroszkiem

Dom Pomocy Społecznej - Modernizacja systemu ogrzewania w kotle Viessmanna poprzez zainstalowanie palnika na pellet o mocy 500 kW, oraz wybudowanie w podziemiach magazynu na pellet na 20 ton

Dom Pomocy Społecznej - Modernizacja dwóch kotłów olejowych na pellet o mocach 2x250 kW wraz z budową dwóch silosów 24 tonowych jako magazyn paliwa z dodatkowym systemem ważenia pod spodem.

Modernizacja systemu grzewczego polegała na zastąpieniu 5 lokalnych kotłowni, opalanych olejem opałowym, o łącznej mocy 500 kW kotłownią centralną opalaną eko-groszkiem oraz pelletem. Zamontowano dwa kotły retortowe o mocy 349 kW każdy. Dla potrzeb projektu wykonano również modernizację sieci c.o., jako preizolowaną niskoparametrową.

Modernizacja systemu grzewczego polega na zastąpieniu urządzeń 4 kotłowni, o łącznej mocy zainstalowanej 580 kW, opalanych olejem opałowym, (kotły firmy De Ditrich o mocy 145 kW każdy), kotłami opalanymi pelletem z drewna. Zamontowaliśmy 4 kotły retortowe o mocy 140 kW każdy. Wykorzystana została wcześniejsza automatyka pogodowa.